استخدام فروشنده

به تعدادی فروشنده مجرب خانم تمام وقت نیازمندیم.
ساعت کاری: 9:30 الی 21:30
حقوق: 900 هزار تومان
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها