استخدام فروشنده خانم مجرب با ضامن معتبر

به یک فروشنده خانم مجرب برای مغازه کفش فروشی در بومهن پاساژ خسرو تاش نیازمندیم.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

استخدام در پردیس

محل تبلیغ شما

دسته بندی ها