خانم آماده به کار نظافت


نظافت منزل و راپله و چیدمان و جابجایی و پذیرایی. منصف و تمیز
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست