موسسه کاریابی یکتا

جهت تکمیل نیرو برای شرکت های معتبر به نیرو های زیر نیاز مندیم
1-کارگرساده آقا(40 نفر) 2-نیروی ساده خانم( 40نفر) 3-نیروی ماهر و نیمه ماهر جهت رویه کوبی مبلمان (30نفر)
4-جوشکار CO2برق(15نفر) 5-رنگکار مبلمان ماهرونیمه ماهر(20نفر) 6-منشی خانم مسلط به WORDو اکسل20(نفر)
7حساب دار خانم مسلط به نرم افزارهلو وسایر نرم افزار(20نفر) 8-چرخکار خانم ماهر(25نفر) 9نجار ماهرونیمه ماهر(30نفر)
10-طراح آشنا به TRD max (15نفر) 11-بازاریاب خانم و آقا(40نفر) 12-مهندسین (صنایع؛مکانیک؛برق) 13-نگهبان ترجیحا بازنشتگان محترم
ضمنا ارائه مشاوره شغلی درتمام سطوح وحرف شغلی درزمینه های مختلف اداری؛بیمه ای؛کسورات قانونی وشرایط احرازونیز جذب نیرو وهمچنین ایجاد سیستم انگیزشی ؛تعیین وتشکیل سازمان های چالاک وپویا؛…….انجام میشود
مضافا:این کاریابی (یکتا) تنها موسسه شغلی منتخب وزارت تعاون؛کار؛رفاه اجتماعی درانجام مراحل مختلف امور بیکاری درشهرستان های شرق تهران(پردیس؛جاجرود؛بومهن؛کمرد؛سیاهسنگ و خرمدشت؛رودهن؛گیلاوندو…….) میباشد
خواهشمند است جهت اجرای امور از مجاری صحیح وقانونی و پرهیز از تبعات وگرفتاری ناشی از اهمال و عدم اطلاع
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها