راننده خانم با ماشین خارجی

راننده خانم باماشین خارجی جهت سرویس مدارس آماده کار میباشد .
باشماره ذیل تماس حاصل فرمایید .
09306231318
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها