آموزش حرفه ای ساخت زیورآلات

آموزش توسط مدرس خانم متخصص و با تجربه جواهرسازی

ثبت نام محدود از بانوان محترم پردیس
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها