مشاوره دانشجویی پایان نامه

مشاوره امور پایان نامه،واخذپروژه های کسرخدمت سربازی ،رساله،پروژه های علمی تحقیقاتی دانشگاهی و سازمانی درکلیه رشته های مدیریت،

حقوق،جغرافیا،برنامه ریزی شهری،مدیریت ورزشی،مدیریت شهری،گرایشهای انسانی وفنی ومهندسی و غیره ........

بیش از7سال تجربه وانجام بیش از 1000مورد مشاوره واجرای پروژه های تحقیقاتی

با بهره گیری از اساتید دانشگاه ،پژوهشگران و دانشجویان رتبه برتر دانشگاه های کشور در رشته های مختلف

باتضمین بهترین کیفیت وکمترین هزینه،تدوین مقاله ،همایش ،کنفراس ،
با پشتیبانی پس از انجام کار


جهت مشاوره تخصصی و هماهنگی باما درتماس باشید .
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها