پرستار کودک

نیازمند پرستار کودک برای دختر بچه ۳.۵ ساله همراه با توانایی آموزش های لازم متناسب با سن کودک و پخت یک وعده غذا در روز ساعت کاری ۶:۳۰ تا ۱۶:۳۰
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها