یخچال تاپینگ

یخچال تاپینگ
9 لگن
مدل دانفوس
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است