فنی کار

همه نوع خورده کاریهای ساختمانی ، لوله کشی ، نجاری ، سیم کشی ، تغییرات کابینت ، جوشکاری ( نرده کشی ، ساخت همه نوع سازه فلزی ) زیر نظر متخصص کارآزموده
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها