استخدام کارگر در رستوران رضالقمه

به یک کارگر ساده خانم ویک کارگر ساده اقا جهت کار در رستوران رضا لقمه نیازمندیم
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها