تدریس خصوصی


تدریس خصوصی
مقطع ابتدایی
تضمینی
عقب ماندگی درسی ـ تقویتی ـ ریاضی ششم
مدرس : دبیر رسمی آموزش و پرورش
شاغل در دبستان ایثار
شماره تماس :۰۹۳۵۳۸۳۸۲۴۱
خانم حسین پور
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست