تدریس خصوصی

تدریس خصوصی
مقطع ابتدایی
تضمینی
عقب ماندگی درسی ـ تقویتی ـ ریاضی ششم
مدرس : دبیر رسمی آموزش و پرورش
شاغل در دبستان ایثار
شماره تماس :
خانم حسین پور
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها