استخدام کارشناس مرکز تماس

بصورت تمام وقت
پارک فناوری پردیس
شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ)
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست