کاراموز

به یک کاراموز جهت فروشندگی در خدمات کشاورزی نیازمندیم
همراه بااموزش و حقوق
دکتر قلی یان
09381345308
02176257503
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها