تدریس خصوصی نرم افزار اتوکد و کتیا

تدریس خصوصی نرم افزار اتوکد و کتیا (AutoCad - CATIA)
آموزش کامل نرم افزارهای اتوکد و کتیا از مقدماتی تا پیشرفته
انجام پروژه
2 بعدی و سه بعدی
CATIA-Assembly Design, Part Design,Drafting, Sheet Metal,Surface
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها