تدریس طراحي و نقاشی

تدریس تمامی تکنیک های نقاشی و طراحی
رنگ روغن ، مداد رنگی ، پاستل ، آبرنگ ، سیاه قلم و ...
و انجام سفارشات نقاشی شما،پرتره ،سیاه قلم ،رنگ روغن و ...
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها