میز بار

میز بار نو...استفاده نشده....
قیمت واقعی 4 میلیون...


قیمت فعلی و فوق العاده 1 میلیون تومان

مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

میز بار

محل تبلیغ شما

دسته بندی ها