میز بار


میز بار نو...استفاده نشده....
قیمت واقعی 4 میلیون...


قیمت فعلی و فوق العاده 1 میلیون تومان

09122214713
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست

کلمات کلیدی:

میز بار