مسکن مهر پردیس فاز 5

فاز 5 محله 2 بخش 2 بلوکHO22P2 طبقه 8 جنوب شرقی
تا به حال 33 میلیون واریزی داشته است.
تحویل بزودی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها