ترجمه متون انگلیسی به فارسی توسط خانم کریمی

ترجمه متون عمومی، تجاری اداری، اجتماعی، روانشناسی و رمان، پروژه های دانشجویی، تماس 09122157303، زمانبندی برای پروژه های دانشجویی یک ماه میباشد
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست

کلمات کلیدی:

ترجمه در پردیس