نیازمند پرستار کودک

نیاز به پرستار کودک خانم مجرب برای کودک ۳ ساله دختر ساعت کاری ۶:۳۰الی ۱۷:۰۰توانایی آموزش وبازی با بچه و پخت یک وعده غذا از وظایف است حقوق ۹۰۰ تومان
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها