خدمات پزشکی در منزل


کلیه دستورات پزشکی توسط پرسنل مجرب اقا و خانم
شامل
انواع تزریقات( سرم،عضلانی، وریدی و...... )
تعویض انواع پانسمانها( جراحی شده، سوختگی و... )
انواع سونداژ( مثانه، معده و ..... )
و ختنه و بخیه
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست

کلمات کلیدی:

۳