آموزش پاپوش حصیری قلاب بافی

فیلم رج به رج آموزش پاپوش حصیری با قلاب ویژه مبتدی با رفع اشکال و آموزش پایه های قلاب بافی حین آموزش

آموزش حضوری در مسجد فاز 11 پردیس
روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 5/5-7 جلسه ایی 5000 تومان
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها