کارگر ساده آقا

به یک کارگر ساده آقا جهت کار در کارگاه آهنگری واقع منطقه ی صنعتی خرمدشت نیازمندیم.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها