کارگر ساده آقا


به یک کارگر ساده آقا جهت کار در کارگاه آهنگری واقع منطقه ی صنعتی خرمدشت نیازمندیم.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست

کلمات کلیدی:

استخدام کارگر ساده