استخدام تکنسین الکترونیک

نیازمند یک نفر تکنسین الکترونیک جهت همکاری تمام وقت در پارک فناوری پردیس هستیم
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها