استخدام تکنسین الکترونیک

نیازمند یک نفر تکنسین الکترونیک جهت همکاری تمام وقت در پارک فناوری پردیس هستیم
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

استخدام پردیس

محل تبلیغ شما

دسته بندی ها