تعميرات تخصصي و فوق تخصصي گوشي و تبلت

دوره اموزشي فشرده و غير فشرده برأي خدمات موبايل و تعميرات ،اموزش تعمير تخصصي و فوق تخصصي موبايل و تبلت همراه با استخدام كار اموزان در صورت تمايل به كار در بخش خدمات با هماهنگي مسئول بخش ميباشد
اورژانس موبايل نماينده رسمي سامسونگ و گارانتي خدمات پس إز فروش سامسونگ و تعميرات فوق تخصصي برندهاي ديگر ميباشد كه دوره اموزشي زمستانه شروع شده و مدت زمان ان محدود است ٠٩٣٩٥٣٥٢٠٨٩
٧٦٢٤٤٤٢٠
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست

کلمات کلیدی:

آموزش در پردیس