تعميرات تخصصي و فوق تخصصي گوشي و تبلت

دوره اموزشي فشرده و غير فشرده برأي خدمات موبايل و تعميرات ،اموزش تعمير تخصصي و فوق تخصصي موبايل و تبلت همراه با استخدام كار اموزان در صورت تمايل به كار در بخش خدمات با هماهنگي مسئول بخش ميباشد
اورژانس موبايل نماينده رسمي سامسونگ و گارانتي خدمات پس إز فروش سامسونگ و تعميرات فوق تخصصي برندهاي ديگر ميباشد كه دوره اموزشي زمستانه شروع شده و مدت زمان ان محدود است
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها