پرستار در منزل و بیمارستان

مرکز پرستاری در منزل زندگی برتر پارس ارائه دهنده
خدمات بالینی و پرستاری در منزل برای بیماران
سالمندان بیمار
سالمندان سالم و افرادی که نیاز به خدمات بالینی و پرستاری در منزل دارند
با مجوز رسمی از وزارت بهداشت
خدمات شبانه روزی و پاسخگویی 24 ساعته
کیفیت خدمات را از ما بخواهید ....

مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها