تعمیر و سرویس دستگاه های چاپ سیلک

سرویس وتعمیر کلی دستگاه چاپ ساکورایی ،کیول،جیم باو،aSPS, ساخت لوازم جانبی گرفتن لقی سیلندر وگیربکس ،مکنده وپاشنه تنظیم دقیق چاپ با دستگاه
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها