پرده زبرا


تعداد ۴ عدد پرده زبرا کرم رنگ
همگی در حد نو کمتر از چند ماهه خریداری شده
با ابعاد
عرض ۱۴۰ و ارتفاع۱۷۰
به صورت تکی ۱۷۵/۰۰۰
جفت ۳۰۰/۰۰۰
یکجا ۵۵۰/۰۰۰ کمتر از ک سوم مغازه

و ۲عدد زیراب سفید مشکی
یکی با ابعاد۱۰۰×۱۷۰

و یکی ۱۱۴×۱۷۰

هر کدام به قیمت ۱۷۵/۰۰۰
جنس عالی و ترک
بفروش میرسد
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست

کلمات کلیدی:

پرده زبرا