تدریس خصوصی موسیقی

تدریس گیتار سه تار و ویولن بصورت خصوصی و گروهی
آموزش سلفژ
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها