استخدام مونتاژ کار الکترونیک

استخدام آقا آشنا به مدارات الکترونیک
ساکن پردیس
ارسال رزومه به Info@psb-co.ir
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها