استخدام مونتاژ کار الکترونیک

استخدام آقا آشنا به مدارات الکترونیک
ساکن پردیس
ارسال رزومه به Info@psb-co.ir
 لطفا هنگام تماس با آگهی دهنده ذکر کنید که شماره ایشان را از سایت پردیسیها برداشته اید.
آدرس پارک فناوری پردیس
تاریخ بروزرسانی 1397-3-17
تاریخ انقضاء 1397-5-15
بازدید 175

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست