استخدام برای نظافت منزل

حداقل مدرک دیپلم و با ضامن معتبر
با کار تا دیر وقت مشکلی نداشته باشد
ماهانه یک میلیون برای ۵ روز کاری در هفته
ساعت کار از ۱۱ صبح
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها