کباب رضا بناب

انواع کباب
انواع جوجه
ماهی کباب
دل ، جگر و قلوه

صبحانه حلیم عدسی

سفارش جهت مجالس پذیرفته می شود
پیک رایگان
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست