کباب رضا بناب

انواع کباب
انواع جوجه
ماهی کباب
دل ، جگر و قلوه

صبحانه حلیم عدسی

سفارش جهت مجالس پذیرفته می شود
پیک رایگان
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها