استخدام اپراتور

جایگاه دو منظوره پمپ بنزین پردیس بلوار شهید صیاد شیرازی به 3 نفر خانم مجرّب و مجرّدجهت اپراتوری وارد به (امور اینترنت_word_Excel)نیازمند می باشد.
جهت همکاری با شماره 76247602 تماس حاصل فرمایید.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها