حجامت خاص و عام

حجامت خاص و عام همراه با حجامت گرم با بهترین و استریلیزه ترین وسایل،دارای مدرک از ایران و هند
انواع حجامت:
حجامت عام،هامه،اخدعین،ساقین،نقره و گوش
به صورت سیار در محل شما
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها