باربری همسفر پردیس بومهن

از بسته بندی تا چیدمان
از وانت تا خاور بزرگ
از کارگر بسته بند تا کارگر جابجایی
از کارگر همراه ماشین تا کارگر خالی
از کارگر نظافتچی تا کارگر باربری
از رعایت اخلاق تا تجربه کاری طولانی
از فاز ۱ پردیس تا فاز ۱۱ پردیس
همه و همه با باربری همسفر پردیس
با مشتریان دولتی (اداره بهزیستی پردیس....
با مشتریان محبوب(بازیگر سینما امین گلستانه....
با با با با همه با هر شخصی که صاحب هنر است ما میتوانیم خدمتگذاری کنیم
با هنرمند نقاش و فرزند بازیگر سینما شهناز زهتاب
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها