نیاز به یک واحد تجاری مسکونی

یک واحد تجاری مسکونی پنجاه متری ،یک خوابه،جهت آموزشگاه نقاشی نیازمندم.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست