نیاز به یک واحد تجاری مسکونی

یک واحد تجاری مسکونی پنجاه متری ،یک خوابه،جهت آموزشگاه نقاشی نیازمندم.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها