استخدام مونتاژکار خانم در شرکت دانش بنیان تکوین

حداقل تحصیلات دیپلم آشنا به کار مونتاژ با سابقه کار.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها