اجاره زیر زمین سوله

اجاره زیرزمین سوله در سیاسنگ به متراژ150متر،دارای اب چاه،برق 3فاز،گاز،تلفن به مبلغ 15میلیون پول پیش واجاره یک میلیون وپانصد هزار تومان ماهیانه ،اجاره داده می شود.درصورت تمایل با شماره تماس بگیرید.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها