جلسات رفع اشکال مبحث به مبحث ریاضی و فیزیک و زبان

برگزاری جلسات رفع اشکال مبحث به مبحث و امادگی برای آزمون میانترم و پایانترم ریاضی و فیزیک و زبان در کلیه مقاطع
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها