استخدام دستیار دندانپزشک

دستیار دندانپزشک با سابقه نیازمندیم
۱. مجرد باشد.
۲. اگر سابقه کاری نداشته باشد دوره کارورزی رایگان خواهد داشت.
۳. بصورت پاره وقت خواهد بود.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها