تدریس توسط رتبه تک رقمی کنکور و فارغ التحصیل شریف

* تدریس مفهومی دروس ریاضی همه دوره های تحصیلی *
* تدریس مفهومی فیزیک *
* توسط رتبه تک رقمی کنکور و فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف *
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها