فروش سرج ارستر پنل خورشیدی

برق و صنعت تیکوا نیرو
ارستر پنل خورشیدی
برای محافظت از سیستم های خورشیدی(پنل خورشیدی)در برابر صاعقه شما میتوانید از نوعی ارستر که کارش محافظت پنل در برابر صاعقه می باشد که جهت جلو گیری از آسیب های ناگهانی از برخورد صاعقه را دفع میکند و به زمین یا چاه از طریق ارت انتقال می دهد تیکوا نیرو ارائه دهنده انواع ارستر های پنل خورشیدی در برند های OBOو SALTEK
در خدمت شماست
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها