استخدام جهت خدمات و پشتيباني رايانه اي

آگهی ویژه

به چند نفر ساکن در پردیس با شرایط زیر نیازمندیم :
1- مسلط به نرم افزار office
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست