استخدام جهت خدمات و پشتيباني رايانه اي

به چند نفر ساکن در پردیس با شرایط زیر نیازمندیم :
1- مسلط به نرم افزار office
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها