فارسى بر تك فاز وسه فاز

دودستگاه فارسى بر پروفيل آهن كم كاركرد ويك عدد ميز ويبره سه متر دريك متر
دستگاه آب مقطر گير باسختى گير صفركره اى
بافيلتر آمريكايى كاملاً نو توليد 1200ليتر آب مقطر دربيست وچهارساعت
دستگاه آبكارى فانتا كرم نيترات نقره آبكارى روى تمام سطوح آهن چوب پلاستيك شيشه سنگ وهر نوع جنس قابل اجرا است
جهت خريد واطلاعات بيشترباشماره پورصيامى درخدمت هستم
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها