گروه سرمایه گذاری پردیس آپارتمان واگذار میکند

آپارتمان های پردیس را از ما بخواهید بدون واسطه خرید و فروش مسکن در فازهای و8و5و11 شهر پردیس..بهترین موقعیت سرمایه گذاری و سکونت...فاز 11(برج های 14 طبقه).نقل و انتقال قانونی در دفتر خانه و شرکت عمران پردیس...همراه با رمز تصدیق...عقد قراردادو دریافت سند
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها