تدریس خصوصی ریاضی وفیزیک

تدریس خصوصی ریاضی دوره های اول ودوم وهنرستان وفیزیک
توسط مدرس آموزشگاهها وموسسات علمی تهران با23سال سابقه درمناطق 1و2و5تهران
آموزشگاههای علمی حافظ-متین-شفق-خواجه نصیرطوسی-ابن سیناو...
مجتمعهای آموزشی معلم ومنتشران وگسترش
اینباردرشهرستان پردیس وحومه
تدریس مفهومی ومجموعه ای کامل ازنمونه سوالات امتحانی وکنکور
تدریس بهمراه مشاوره وآموزش مطالعه صحیح ونحوه پاسخگویی به سوالات امتحانی وتقویت حافظه و....
با ما همراه باشیدتاازدرس خواندن لذت ببرید.....هنوز دانش آموزان ماآموزش لازم برای لذت بردن ازدرس راندیده اند
ما قبولی رابانمرات بالابدست می آوریم.......فقط بایک تماس وجلسه رایگان مشاوره.....زمان زیادی نیست
تماس:

مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها