با کمترین قیمت صاحب خانه شوید در پردیس با ما

با کمترین قیمت صاحب خانه شوید. همین الان تماس بگیرید و خونه خودتون را انتخاب کنید تا یک عمر در آرامش خاطر و امنیت در کنار خانواده خود باشید.
مساحت هر یک از واحدهای مسکونی 87 متر مربع می باشد.
ما رویاهایتان به تحقق می پیوندیم.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها