فروش زمین 84 متری واقع در ریاست جمهوری پردیس فاز 2

ورودی پردیس فاز 2 محله 1 ریاست جمهوری کل زمین 700 متر 8 واحد سند مجزا (زمین 84 متری ) 1 واحد از8 واحد ار این زمین به فروش میرسد
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها