منشی و امور اداری

جویای کار در امور اداری و منشی تا حدودی مسلط به زبان انگلیسی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها