آگهی مزایده (رهن و اجاره)

موسسه آموزشی غیر دولتی مبتکران نواندیش پردیس واقع در شهر جدید پردیس –فاز یک –بلوار ابن سینا –خیابان نوروز در نظر دارد؛ 17 باب از واحدهای مجتمع آموزشی خود را به متقاضیان واجد شرایط به صورت رهن و اجاره واگذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت اوراق شرکت در مزایده از تاریج انتشار این آگهی به مدت 7 روز از ساعت 8 الی 18 (تلفن تماس :) به واحد اطلاعات این موسسه مراجعه نمایند .موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها